Ljubljana - Glavno mesto dežele
Ljubljana - The capitol of the land


Jadranka Ljubičič
BOJAN ŠTOKELJ - Digitalne fotografije iz serije Ljubljana-glavno mesto dežele 2000
BOJAN ŠTOKELJ - Digital Photographs from the series Ljubljana- The Capitol of the land 2000