logo_vk.gif (113783 bytes)

ne - insitucionalna    ne - strokovna    ne - profitna   

Galerija VILA KATARINA 

Izbrane razstave in dogodki  

 

Dokumentacija

  1988 - 1998
Prvi kiparji - prve razstave / Nova obzorja / Kipi v vrtu / Kiparji / Dogodki-performerji / Zadnji razstavi

 

Predstavitev desetletnega dela
Seznam dogodkov
Seznam objav v medijih
Seznam video gradiva

VILA KATARINA,  Cesta na Brdo 10,  Rožna dolina,  1000 Ljubljana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UVOD
 

Odpraviš se na pot z željo, mislijo, načrtom, trdno namero ali samo zato, da se premakneš z mesta, kjer se je končala prejšnja pot, s križišča z nejasno začrtanimi potmi na vse strani neba. Vedno znova se odločaš kam in kako naprej, ali pa križišča niti opaziš ne in misliš, da slediš svoji edini ostro začrtani poti.


OD KIPARJA JANEZA PIRNATA DO SESTAVE NA METELKOVI.

Na točki nič je bil izpraznjen prostor domače hiše in moje nagnjenje do kiparstva in arhitekture (oblikovanja prostora kot celote) dopolnjen s spomini na nekdaj žive Forma vive. Nastopila je cela vrsta naključij, ki so vplivala na potek mojega delovanja na likovnem področju. Nekatera od njih so se izkazala za ključna (kovinski plošči kiparke Rene Rusjan pred EQURNO, srečanje s kiparko Anjo Šmajdek,...), usodna (nakup prvega kipa: Ganimed, Janez Pirnat) in druga potonila v pozabo.

Prve razstave so imele značaj kulturno - družabnega dogodka z namenom prikaza umetniških del v običajnem bivalnem okolju z željo po kultiviranju tega prostora. Odprte so bile v večernem času in ob koncu tedna, ko si zaposleni ljudje lahko vzamejo malo časa, a so galerije tedaj običajno zaprte. Bilo je tudi več družabnih dogodkov (tekmovanja v peki peciva) in razstave bližje laični publiki (cvetlični aranžmaji). Nadvse je uspela povezava družabne prireditve s predstavitvijo (nesojenega) diplomskega dela kiparke Anje Šmajdek.

Če me je na začetku poti predvsem zanimala estetika kulture bivanja na domu (stanovanju, hiši, vrtu) in kasneje tudi življenja na javnih prostorih, je ob vseh spremembah, ki smo jih doživeli v zadnji dekadi nujno prišlo do vprašanj o etiki. Povezovanje življenja umetnika in umetnosti v neločljivo celoto sem prepoznala v skupini SESTAVA.

Prvih deset let je galerija delovala ne-institucionalno, ne-strokovno in definitivno ne-profitno.

V tem času se je zvrstilo nad 60 razstav, umetniških dogodkov in spremljajočih prireditev.

Osnovni razstavni program je usmerjen k vzpodbujanju razvoja novih idej in kreacij za vrtni ambient na področju kiparstva in drugih sodobnih zvrti umetnosti, predvsem avtorjev mlade in mlajše srednje generacije.

Praviloma program zaradi dovzetnosti za nove ideje in težav pri njihovi realizaciji vnaprej ni preveč določen in zavezujoč za avtorje. Včasih je treba počakati več let, da ideja in razmere dozorijo.

RAZSTAVNI PROSTORI

Pri organizaciji prireditev se nisem omejila samo na domačo hišo in vrt, temveč sem glede na potrebe prireditve poiskala ustrezen kraj.

Za kitajske umetnike sem organizirala več razstav po podjetjih (Sava Kranj, Petrol, Krka, Arboretum Volčji potok). Za veledogodek “Dražba tortnih - pojejmo jih - umetnin” Anje Šmajdek smo potrebovali velik gostinski prostor, ki so nam ga dali na razpolago v hotelu Lev. Za kipe v snegu (Anja Šmajdek in Boštjan Novak) je bilo treba poiskati kraj, kjer se sneg obdrži vsaj nekaj tednov. Našo ponudbo so sprejeli pri Šport hotelu na Pokljuki. Ker je smučarska mladina sproti podirala narejeno, sta se morala umetnika zateči v zaklenjeno kletko (teniško igrišče), da sta kipe lahko dokončala. To je bila prva izkušnja z nezaščitenim javnim prostorom. Ob tem se je pokazala prednost privatnega ograjenega vrta, kjer doslej še nisem imela problemov s človeškim razdiralnim gonom.

Tako je prišlo ob organizaciji razstav v najprimernejšem prostoru do spontane empirične raziskave različnih prostorov, ki jih lahko razvrstim v naslednje skupine:

- najintimnejši - dom,
- zaščiten - namenski razstavni prostor - galerija,
- delno zaščiten -zaprt / javni prostor, sekundarno uporabljen za razstave (knjižnice, tovarniške menze, avle,...)
- nezaščiteni odprti javni prostori - parki, mestne ulice, krajina, univerzum,
- izjema in posebnost: zaklenjeni javni prostori - zapor.

IZBOR AVTORJEV

- Prvotno sem povabila kiparje, ki sem jih že poznala: Janez Boljka, Tone Demšar, Peter Černe,
- sledila so naključna srečanja z delom ali/in avtorjem: Rene Rusjan, Vlasta Delimar, Giovanni Morbin,
- načrtni izbor po strokovnem nasvetu prof. Luja Vodopivca: Mirko Bratuša, Darko Golija, Dušan Zidar (ostali predlagani se niso odzvali vabilu),
- na avtorjevo pobudo: Marko Modic, Anja Šmajdek, Dragica Čadež in
- na pobudo tretje osebe: Jože Kumer, Marjeta Kregar, Nives Zalokar.

Čeprav si ves čas prizadevam gojiti stik s stroko, ostajam pri odločitvah neodvisna oziroma omejena predvsem z realnimi možnostmi, ki naredijo zelo kruto selekcijo med idejami, željami in načrti. V osnovi se odločam po intuiciji v okviru svojega zanimanja za vse novo in neznano in še posebej za vse z vonjem po kiparstvu.

 

VRSTE RAZSTAV IN DOGODKOV

- Prirojeno posebno čutenje kiparstva in kultivirane narave (vrta, parka), dani prostor, ki je čakal na novo vsebino, in srečanje s kiparjem Janezom Pirnatom so botrovali moji odločitvi, da za svoje prijatelje in znance pripravim prve razstave kipov v običajnem domačem okolju.
Razstave: Janez Boljka, Tone Demšar, Peter Černe, Rene Rusjan.

- Postopno, od razstave do razstave se je vse bolj kristalizirala želja po specifičnih razstavah v vrtnem ambientu, ki jih je omogočal dani prostor. Do prve razstave v vrtu je prišlo na pobudo kiparke Rene Rusjan. Po tej prvi izkušnji sem želela poiskati mlade kiparje, ki bi bili pripravljeni ustvarjati za vrtni prostor, in predstaviti njihovo delo najširši javnosti. Smisel sem videla v popularizaciji vrta (vsaka zaprisežena slovenska družina ima svojo hiško in vrt) kot kulturnega prostora in povezave kiparstva, arhitekture in oblikovanja krajine. Na tem mestu naj omenim sodelovanje s krajinarko Darjo Marinček. Vztrajno korakanje v tej smeri bi mogoče pripeljalo do večje odmevnosti v širši javnosti.
Razstave: Rene Rusjan, Mirko Bratuša in Darko Golija, Jože Barši, Dušan Zidar, Dragica Čadež.

- Tretja skupina razstav (za stroko nezanimiva) se je postopno izoblikovala ravno zaradi specifike danega prostora: prve predstavitve različnih ustvarjalcev, tudi starejših, ki so se želeli po dolgoletnem ustvarjanju za vrati svojega doma predstaviti javnosti v intimnem, od javnega vrveža odmaknjenem okolju Vile Katarina. Sama sem prepričana, da so bile tovrstne razstave zaradi velikega pomena, ki so ga imele za nadaljnje delo avtorjev, potrebne in nadvse uspešne.
Razstave: Vinko Vene, Marjeta Kregar, Karin Prebil, Nives Zalokar, Stojan Špegel.

- Osebno me je vsako leto bolj zapeljevalo sodobno umetniško izražanje mlajših avtorjev, ki za širšo javnost večinoma ni preveč zanimivo.
Razstave in dogodki: Christof Zierkelhach, Anja Šmajdek, Boštjan Novak, Lidija Bernik, Marko Peljhan, Marina Gržinić in Aina Šmid, Vlasta Delimar, Giovanni Morbin.

- Vzpodbujanje nastanka novih del na osnovi mojih idej:
  Ogledala v vrtu - realizacija: Rene Rusjan (Luknje v prostoru, luknje v času),
  Praholovci - realizacija: Bogdana Herman, Milena Kosec, Anja Šmajdek,
  Svetlobni kipi v vrtu - realizacija skupina avtorjev.

Spremljajoči pogovori in predavanja:
Pogovor likovnih umetnikov, arhitektov in krajinskih ahritektov o zunanjem prostoru,

-  Predavanja:
  Anja Šmajdek, kiparka,
  Marina Gržinič, filozofinja,
  Vojko Kogej, predsednik društva raketarjev.

- Družabne prireditve:
  Novoletni cvetlični aranžmaji, tekmovanje v peki peciva,
  Proslavljanje 100-letnice Filipa Kosca.

- Med prizadevanjem za popularizacijo kiparstva je bilo tudi več slikarskih razstav, predvsem avtorjev, ki so mi blizu oz. so me osebno zanimali in je bilo mogoče organizirati njihovo razstavo (izjemoma tudi na željo znanca) tako, da sem jih želela predstaviti svoji publiki.
Razstave: Sodobni kitajski slikarji, Alenka Gerlovič, Jože Kumer, Marija Rus, Jože Slak, Milan Rijavec, Žiga Okorn.

- Prireditve izven Vile Katarina:
  Sneženi kipi na Pokljuki,
  Dražba tort v hotelu Lev,
  Kitajska slikarja v parku Volčji potok,
  Prireditve na Metelkovi v Sestavi.

- Državica Ptičjestrašilna

Poleg vsega naštetega se je v okrilju zelenjavnega vrta razbohotila diletantska tvorba: Državica Ptičjestrašilna -moj osebni umetniški proces nenehnega zorenja, ustanovljena 14. maja 1992 in razpuščena 14. Februarja 2000. V Državici proučujemo razmerja med intimnim svetom (obračanje lastnih žepov) in funkcioniranjem dane družbe, ki odseva tudi v razmerju med izbranimi prostori: dom, galerija odprti javni prostor (park, podhod, ulica).

ORGANIZACIJA

Po začetnih koristnih nasvetih Janeza Pirnata in Janeza Boljke, sem bila odvisna od lastne iznajdljivosti, avtorjevega sodelovanja in srečnih naključij (prva razstava je bila ravno takrat, ko je Janez Boljka dobil Prešernovo nagrado, popularnost Jelka Kacina,...). Do posamezne realizacije je prišlo z maksimalnim avtorjevim in mojim prizadevanjem. Zato ne morem govoriti o kakršnikoli načrtni organiziranosti.

Ovire pri večji uveljavitvi v širši javnosti so poleg splošnega nezanimanja za kiparstvo in sodobno umetnost še neskladje med željami (najboljše in najnovejše) in načinom dela (amatersko, volontersko in praktično brez sredstev).

PODPORNIKI

Podporo za izvedbo razstav smo dobili predvsem po naključju, če sem pri prošnjah naletela na naklonjene in dobrosrčne posameznike. Posebej naj omenim večletno podporo komunalnega podjetja RAST z direktorjem Zoranom Tomšičem, ki so s strokovnimi nasveti in pripravo vrta za nekatere razstave izdatno pripomogli k njihovi uspešni realizaciji in podjetja SMELT, ki je z materialom za izdelavo kipov podprl več avtorjev. Množica ostalih podpornikov je večinoma sodelovala le z enkratnimi manjšimi uslugami ali materialom potrebnim za izvedbo razstave. Nekaj avtorjev je dobilo finančno pomoč s strani Mesta. Delo same galerije je podprl le SOROS in prijatelji s svojim prostovoljnim delom. Vsem sem za vsako, tudi najmanjšo pomoč iskreno hvaležna. Saj bi brez naklonjenosti ljudi težko vztrajala pri prirejanju razstav v takih pogojih.

STROKA

Večina dogodkov je bila spremljana z veliko simpatij in brez vidnega javnega strokovnega odziva.

MEDIJI

Pri napovedi dogodkov in kratki informaciji o njih so bili vedno zelo naklonjeni. Žal bode v oči popolna odsotnost prave angažirane strokovne ocene s poglobljeno analizo in vrednotenjem.

PUBLIKA

S spreminjanjem vrste razstav (od intimnih razstav neznanih ustvarjalcev do v strokovnih krogih z zanimanjem spremljanih mladih avtorjev) in prostorov se je ustrezno spremenila tudi publika od pretežno laične (širok krog) v pretežno strokovno (zelo ozek krog).

Prve razstave so obiskovali predvsem prijatelji, znanci, sorodniki, sodelavci in avtorjevi spremljevalci in kasneje vse bolj strokovna in tipična galerijska publika.

V intimno domače okolje pride običajno manj obiskovalcev kot v javno galerijo. Vendar so ti, ki pridejo, a priori bolj naklonjeni prireditvi in laiki med njimi več vprašujejo in izražajo svoje mnenje. Tako je njihov stik z delom mnogo globji, kot je običajno v galeriji.

Prireditve na javnem prostoru so namenjene naključnim mimoidočim. Ciljna publika je v veliki meri določena z izborom konkretnega kraja. Od vabljene publike se le redkokdo udeleži prireditve. Dosežen pa je neposredni stik z mimoidočimi, ki radi kaj povprašajo in po svoje pozitivno ali negativno komentirajo. V času, ko je delo brez zaščite (nadzora), ga prej ali slej uničijo.

ZAKLJUČEK

Vse stranpoti so vedno znova pripeljale k osnovnemu zanimanju za kiparstvo v vseh njegovih današnjih pojavnih oblikah in širše za celotno umetnost naše dobe s posebnim poudarkom na odprtem prostoru, zasebnem ali javnem.

Ob izteku prvih desetih let delovanja Vile Katarina so v Ljubljani odprli dve razstavišči na prostem: strokovno usmerjeno na vrtu Zveze slovenskih likovnih umetnikov in drugo pred Grubarjevo palačo, ki ga vodi za kiparstvo specializirana komercialna galerija. To je nadvse dobrodošla razširitev mojih prizadevanj, ker bosta (vsako razstavišče v svoji smeri) širila interes za kiparstvo v odprtem prostoru. Mogoče bomo tako le dočakali tudi kakšna javna naročila za sodobno obogatitev urbanega mestnega okolja. Večino javnih postavitev v zadnjih letih (bolj ali manj konvencionalnih) so “zakrivili” v manjših krajih. Želim si, da bi pri množici nadpovprečnih kiparjev le dobili nekaj nadpovprečnih sodobnih javnih postavitev. Zato potrebujejo kiparji nadpovprečne galeriste in naročnike, ki jih lahko vzgojijo le nadpovprečni, javno angažirani kritiki sodobne likovne umetnosti.

PESPEKTIVA ZA NADALJNJE DELO

Po desetih letih delovanja ne morem več funkcionirati naivno: ne-strokovno, ne-profitno (zgubarsko) in ne-institucionalno. Vrt uničujejo naravne katastrofe (viharji, vsakršna golazen in podjetniki). Sama ga le z velikimi napori vzdržujem in mi za organizacijo razstav zmanjkuje moči. Zato sem se odločila, da se povežem z eno ali več profesionalnih galerij za sodobno umetnost. Mojemu vabilu se je odzval umetniški vodja galerije ŠKUC g. Gregor Podnar in v letu 1999 so pripravili dogodek avtorja Nebojša Seriča – Šobe na južni terasi Vile Katarina.

Trenutno je galerija v počivanju.

IZBOR ZAME NAJZANIMIVEJŠIH RAZSTAV IN NAJPOMEMBNEJŠIH AVTORJEV
(vsak na svoj način) :

Janez Boljka: Razstava bronastih plastik in oljnih slik, 88,
Christof Zierkelbach: Ambienti - sobe, 89,
Rene Rusjan: Kipi in odprti prostor, 90 in Luknje v prostoru in času, 96,
Mirko Bratuša in Darko Golija: Kiparska dela v vrtu, 91,
Anja Šmajdek,
Jože Barši: Kiparska razstava, 93,
Lujo Vodopivec: Kopija privatnega, kopija realnega, 93,
Lidija Bernik: Val je oblika, 93,
Vlasta Delimar: Performance in postavitev v vrtu, 96,
Giovanni Morbin, 98,
Marko Peljhan

 

Milena Kosec

V Ljubljani, 25. maja 2000

 

 

SEZNAM DOGODKOV
 

Pradogodek v letu 87

- Janez Pirnat: Grafike, 10. januar 1987.
Samo za osebno povabljene, prizorišče: spodnji prostori v vili Katarina.

Prireditve v letu 1988

- Janez Boljka: Mala razstava bronastih plastik in oljnih slik, 18. - 21. februar,
23 kipov in 12 slik.
Razstava je bila po podelitvi Prešernove nagrade za življensko delo.
Postavitev razstave: g. Miljenko Licul,
video g. Janez Kališnik
pisna vabila - fotokopirana, 220 obiskovalcev,
prizorišče: spodnji prostori in stopnišče z galerijo.

- Tone Demšar: Razstava reliefov in plastik, 7. - 9. junij,
10 kipov (glina) in 7 reliefov.
Govor: g. dr. Ivan Sedej,
koncert: solist Slovenske filharmonije Aleš Kacjan, flavta,
pisna vabila - fotokopirana, 140 obiskovalcev,
prizorišče: spodnji prostori.

- Miljenko Licul je izdelal zaščitni znak vile Katarina: V kvadrat vpeta sta si nasproti zmaj in golob.

- Sodobni kitajski slikarji: Slike v klasični kitajski tehniki in grafike, 21. - 23. oktober,
14 avtorjev, 24 slik v tehniki barvnega tuša, vodnega lesoreza in olju.
Govor: g. Mitja Saje,
koncert: harfistka Slovenske filharmonije Bronislava Prinčič,
video g. Janez Kališnik,
pisna vabila - fotokopirana, 200 obiskovalcev,
prizorišče: spodnji prostori in stopnišče z galerijo.

- Vinko Vene: Pregledna razstava akvarelnih in oljnih slik, 2. - 5. november,
9 akvarelov in 10 olj.
Govor: prof. dr. Marijan Tršar,
koncert: Slovenski godalni trio,
pisna vabila - fotokopirana, 180 obiskovalcev,
prizorišče: spodnji prostori in stopnišče z galerijo.

- Novoletna razstava - kitajski in slovenski avtorji, december z zaključnim sprejemom 20. januarja 89
pisna vabila - fotokopirana, 65 obiskovalcev,
prizorišče: spodnji prostori in stopnišče z galerijo.

Prireditve v letu 1989

- Peter Černe: Razstava plastik, 8. -10. marec,
15 kipov - barvan les in 16 kipov - žgana glina.
Govor: dr. Ivan Sedej,
koncert: Lucija Grm je ob spremljavi s kitaro pela slovenske narodne pesmi,
pisna vabila - fotokopirana, 110 obiskovalcev,
prizorišče: spodnji prostori in stopnišče z galerijo.

- Christof Zirkelbach (Nemčija): Ambienti, sobe, 21. -23. september,
2 sobi, 5 objektov in 1 slika.
Esad Babačia je bral svoje pesmi,
pisna vabila - fotokopirana, 90 obiskovalcev,
prizorišče: spodnji prostori in stopnišče z galerijo.

- Novoletna razstava:Kipi in slike slovenskih umetnikov, december

- Karin Prebil in Drago Levičnik: Novoletni cvetlični aranžmaji, 8. - 10. december, 25 del
- Prvo tekmovanje v peki peciva za nagrado vile Katarina,
pisna vabila - fotokopirana, 200 obiskovalcev,
prizorišče: spodnji prostori in stopnišče z galerijo.

Prireditve v letu 1990

- Rene Rusjan: Kipi in odprti prostor, 27. junij - 28. julij (in do naslednje pomladi),
4 skupine plošč - kovina,
video, fotografije avtorica
pisna vabila - fotokopirana, 400 obiskovalcev,
prizorišče: vrt vile Katarina. 

- Alenka Gerlovič: Razstava slik, 11. oktober in nekaj naslednjih dni
8 del - mešana tehnika (reliefni nanosi)
pisna vabila - fotokopirana, 120 obiskovalcev,
prizorišče: spodnji prostori.

- Marko Modic: Fotografije, diaprojekcija, 15. - 17. november, 16 del,
Vstopnice, tiskane na ročno izdelanem papirju in numerirane, za prvi večer z diaprojekcijo,
spramljano z glasbo in pogostitvijo, so bile po 100 DM. Kuhal je Jože Slak,
pisna vabila - fotokopirana, le nekaj prodanih vstopnic (¨manj od 10) 20 + 40 obiskovalcev,
prizorišče: garaža s straniščem, mala sprejemnica in jedilnica.
Članek v DELU Plus in Mladini ter prispevek na TV

- Novoletna razstava slovenskih umetnikov, 2. -22. decembra,
- Cvetlični aranžmaji g. Janeza Seliškarja,
- Drugo tekmovanje v peki peciva za nagrado Vile Katarina,
pisna vabila - fotokopirana, 80 obiskovalcev,
prizorišče: spodnji prostori in stopnišče z galerijo.

Prireditve v letu 1991

- Jože Kumer: Slike, 21. - 23. februar, 11 del,
govor: um. zgod. Luka Matijevič
pisna vabila - fotokopirana, 80 obiskovalcev,
prizorišče: mala sprejemnica in jedilnica.

- Mirko Bratuša in Darko Golija: Kiparska dela v vrtu, 4.- 28. september, 2 deli,
govor: prof. dr. Tomaž Brejc,
razstavo je v imenu ministra za informiranje g. Jelka Kacina odprl g. Dušan Rogelj.
katalog, pisna vabila - tiskana zloženka, 200 obiskovalcev na otvoritvi + nedoločeno število
kasneja, prizorišče: vrt vile Katarina.
Članki v Dnevniku, Dnevnikovi Metropoli, Delu ( napoved), MZIN-u in LUKAS-u
- Pogovor med kiparji, krajinarji, arhitekti in umetnostnimi zgodovinarji,
udeleženci pogovora: Mirko Bratuša, Darko Golija, Jiri Kočica, Darja Marinček, Majda Lajovic,Janez Lajovic, Tomaž Brejc, Taja Brejc, Jure Mikuž...

- Novoletna razstava

- Irena Brunec: Torta - kip iz materialov za torto, 7. december, eno delo, 

- Marjeta Kregar: Rastlinska sožitja - aranžmaji iz suhega rastlinja, 13 del,
spremno besedilo prof. Mirjam Poljanšek - Furlan 

- Tone Marolt: Božičnik - Motiv Svete družine izdelan iz sušenega testa, 8. - 13. december,
pisna vabila - tiskana (1. za Marjeto Krgar, 2. za Ireno Brunec), 170 obiskovalcev
- Tretje tekmovanje v peki peciva za nagrado Vile Katarina,
prizorišče: spodnji prostori in stopnišče z galerijo.

Prireditve v letu 1992

- Marija Rus: Korak nazaj v sivo - akrilne slike velikih razsežnosti, 10. - 16. januar, 9 del
govor: dr. Jure Mikuž,
na kitaro sta igrala Vlado Jelovac in Peter (Anglež)
pisna vabila - tiskana, fotokopirana, 95 obiskovalcev,
razstavni prostor: spodnji prostori s stopniščem.

- Anamarija Šmajdek in Boštjan Novak: Sneženi kipi in male plastike, 8. februar,
naslov Anjine skupine sneženih gmot: Tememe (skupina snežnih gmot),
Boštjan: Labirint (jarek) in Zgodovina umetnosti (skupina kipcev na ‘mizi’)
Govor: prof. dr. Boštjan Zupančič,
pisna vabila - fotokopirana, 100 + nedoločljivo število naključnih smučarjev,
prizorišče : Pred Šport hotelom Pokljuka in v hotelu.
Članek v Mladini, Delu

- Študenti etnologi, mentor prof. dr. Janez Bogataj in oblikovalci, mentor prof. dr Saša Maechtig:
Ptičja strašila in krmilnice, Milena Kosec:
Državica Ptičjestrašilna, 14. - 23. maj,
govor : prof. dr. Janez Bogataj,
pisna vabila - fotokopirana zloženka,
prizorišče: parkovni del vrta in zelenjavni vrt.
Prve pisne informacije o Državici Ptičjestrašilni.
Za začetek je bilo s študenti, profesorjema in Iztokom Geistrom (ekologija), Nina Kovačev (psihologija), Darjo Marinček (krajinarstvo) organizirano skupno srečanje.

- Anamarija Šmajdek: Dražba tortnih - pojejmo jih - umetnin, 21. maj, 13 del
voditelj dražbe g. Demeter Bitenc, pevec Adi Smolar,
pisna vabila - fotokopirana, 150 obiskovalcev,
prizorišče: Hotel Lev..
Članki v Delu: Pa še to..., Mladini, Delu

- Fan Bao Wen in Mao Yi Wei: Razstava slik v klasični kitajski tehniki na prostem, 20. september,
govor: Milena Kosec
vabila - napoved Arboretuma, njihovi obiskovalci,
prizorišče: Arboretum Volčji potok.
Prispevek na TV Domžale. 

- Jože Slak: “Razstava” in predstavitev kataloga, 2. december,
15 slik na lesu, začetni ogled je bil v soju sveč (slike so bile svetlikajoče),
igralec Ludvik Bagari je prebral avtorjevo besedilo iz kataloga: Stara Mama,
pisna vabila - fotokopirana, 80 obiskovalcev,
prizorišče: mala sprejemnica in jedilnica.
Članek s fotografijo

- Novoletna razstava
-
Četrto tekmovanje v peki peciva za nagrado Vile Katarina, 5. december,
pisna vabila - fotokopirana,
prizorišče: mala sprejemnica in jedilnica.

Prireditve v letu 1993

- Wang Huiqin: Pahljače in preproga, 26. januarja in ob kitajskem novem letu, 20. februarja,
govor Mitja Saje,
vabila - tiskana zloženka, 120 obiskovalcev
prizorišče: tla v jedilnici in mala sprejemnica.
Članek v Delu in Republiki.

- Jože Barši: Kiparska razstava, 5. - 21. maj,
Ob otvoritvi je izšel časopis za kiparstvo, arhitekturo in reklamo. Klara Klausberger,
vabila - fotokopirana (oblikovala jih je Saša Vuga), 200 obiskovalcev
prizorišče: parkovni del vrta.
Članek v Republiki, Slovenskih novicah.

- Lujo Vodopivec: Kopija privatnega, kopija realnega (slaščičarna), 20. - 23. maj,
eno delo in ena soba - slaščičarna (3 dela + miza z dvorišča)
vabila - fotokopirana, 120 obiskovalcev,
prizorišče: mala sprejemnica in jedilnica.

- Lidija Bernik: Val je oblika, nočni dogodek v vrtu, 27. september, 5 del (oblačil in luči)
razstava ročno izdelanih oblek na skoraj mirujočih igralkah v nočnem ambientu vrta z bogatozvočno kuliso.
Gib in igra: Mojca Dimec, Petra Govc, Barbara Novakovič, Metka Trdin, Maja Trošt;
fotografija: Bojan Salaj; glasba: Borut Kržišnik; make up: Alan Hranitelj;
oblikovanje frizur: Meta Podkrajšek; luč: Matjaž Ocvirk.
Razstava oblek in fotografij v jedilnici od 28. septtembra do 1. oktobra.
vabila - fotokopirana, 80 obiskovalcev.
Članek v Mladini.

Prireditve v letu 1994

- Dušan Zidar: Mimikrija kontinentov, 15. junij - 31. julij, eno delo,
kip iz brona v parkovnem delu vrta,
avtorjevo spremno besedilo Kiparski projekt: Mimikrija kontinentov II
vabilo tiskana razglednica, 170 obiskovalcev .

- Dragica Čadež: Poletni vrt, 2. - 30 septembra,7 del v lesu.
Katalog, govor: ga. Judita Krivec-Dragan,
vabila - tiskana, 160 obiskovalcev,
prizorišče: vrt in dvorišče.
Članki v Dnevniku, 2-krat, prikazano na TV Slovenija

Prireditve v letu 1995

- Mirko Bratuša in Silvester Plotajs - Sicoe: Portret umetnika, 23.-26. januar,
3 kipi + 4 slike,
vabila - fotokopirana, 90 obiskovalcev,
prizorišče: mala sprejemnica in jedilnica.
Članek v Republiki

- Anamarija Šmajdek: Salonski portretki ob ponedeljkih, januar - junij
Portretiranje po naročilu v mali sprejemnici. Izdelava portreta naročnika v adobi materialu je trajalo okoli dve uri.

- Anamarija Šmajdek: Torta - 100 let življenja Filipa Kosca ob praznovanju njegove 100-letnice, po proslavi v OPERI, april,
vabilo - osebno povabljeni, 90 obiskovalcev
prizorišče: jedilnica vile Katarina.

- Anja Šmajdek:
- Grafični odtisi, 20.-22. junij,
1 pohodna monotipija , 1 pohodna praskanka, 5 grafičnih listov in 1 grafična plošča
vabila - fotokopirana in ročno dodelana, 60 + 40 obiskovalcev,
prizorišče: tla vetrolova in avle (pohodni monotipiji), jedilnica.
Napoved, intervju z avtorico na radiu VAL 202. Posnetek je bil predvajan na otvoritvi.
Glej še tekst: Vojko Urbančič: Pohodna monotipija Anje Šmajdek
- Predavanje z diaprojekcijo in pogovorom: Kipi v lesu , 22. junij.

- Marko Peljhan: Videoprojekcija računalniškega filma:
Ladomir Faktura, Prva površina -MIKROLAB
,
Projekt Atol, 14. september,
vabila - fotokopirana, 100 obiskovalcev,
prizorišče: vrt v dežju. Projekcija sicer barvnega filma je bila v črno beli tehniki.

Prireditve v letu 1996

- Marina Gržinia in Aina Šmid: VIDEO VEČER, 12. januar
Predstavljena dela:
- Luna
- Zgodba o metulju I
- A3 Apatya, Aids, Antarktika (Zgodba o metulju II).
vabila - fotokopirana, 80 obiskovalcev,
prizorišča predvajanja: kuhinja, avla, mala sprejemnica in jedilnica.

- Rene Rusjan: Luknje v prostoru in luknje v času, 17. junij,
Dnevna ogledala in nočna (z zgodbami) postavitev zrcal v vrtu,
vabila - tiskana, 160 obiskovalcev.

- Vlasta Delimar: Razstava in performance, 9.- 20. september,
z mesom obložena umetnica v jedilnici in
postavitev lesenih stebrov s fotografijami v vrtu,
vabilo - barvna razglednica, 90 + 60 obiskovalcev
prizorišče: vrt in jedilnic. Članek s fotografijo v Republiki.

Prireditve v letu 1997

- Nives Zalokar: Omara, 21. - 25. januar,
Intimna likovna razstava kolažiranih risb, osebnih predmetov,.. z otvoritvenim dogodkom:
Odprtje omare.
Vabilo - črnobela razglednica, 80 obiskovalcev
prizorišče: jedilnica in mala sprejemnica.
Napoved v Delu, članek v Delu.

- Marina Gržinič: Videoumetnost, čas, prostor
Predavanje z videoprojekcijo in pogovorom, 21. februar,
pisno vabilo - fotokopirano, 10 obiskovalcev
prizorišče: jedilnica

- Milan Rijavec: Akvareli (zbirka Milene Kosec) - priložnostna razstava
ob umetnikovi 75-letnici (5. Junij 1922), junij, julij.
Postavitev razstave v mali sprejemnici in jedilnici: Anja Šmajdek.
Samo za osebno povabljene.

- Stojan Špegel: Špegel v ogledalu. Kdo sem?, 28. 11. - 4. 12.
Razstava akrilnih slik na stopnišču z galerijo in avtorjeva nova pesniška zbirka.
Ogled slik z ogledali (25cm x 25cm).
Vabilo - barvna razglednica (dve varianti), 110 obiskovalcev
Napoved v Delu, 28.nov. 97
Članek v lokalnem saleškem časopisu.

Prireditve v letu 1998

 - Susan Silas - ZDA, New York: Štirje letni časi (Four Sseasons), 18. marec
Razstava štirih posterjev s pogovorom o New York-u z Eriko Debeljak in Fredom Lissom v
Srečišču Sestave na Metelkovi.
Vabilo - dopisnica, 20 + nedoločljivo število kasnejših obiskovalcev.
Napoved v Delu 15. marca 98

 - Milena Kosec: Od Janeza Boljke do Sestave, 25. marec, štirje posterji

Predstavitev izbora dogodkov v desetletni razstavni dejavnosti galerije Vila Katarina in 
Igor Zabel, Moderna galerija: Sodobna umetnost in razstavni prostori.
Kraj dogajanja: Srečišče Sestave, Metelkova (Informacijo o
moji samopredstavitvi je podal Iztok Premrov na TV Slovenija),
vabilo - razglednica (zamisel in oblikovanje Milena Kosec), 30 obiskoval.
Napoved v Delu 25. marca 98

- Giovanni Morbin, Italija: Avtorski dogodek z videoprojekcijo in posegom v vrt Vile Katarina, 13. maj
vabilo - barvna razglednica, 70 + 45 obiskovalcev.
Napoved v Delu.10. in 13. marca 98

- Žiga Okorn: Podoba tvoje odprtosti,od maja 98 dalje - slikarska razstava v domačem okolju namenjena naključnim gostom mojega doma v vili Katarina, v prvem letu nad 100 obiskovalcev.

SVETLOBNI KIPI V VRTU 98
- Boštjan Drinovec, Darko Golija, Robert Ograjenšek, Rene Rusjan, Primož Seliškar,Mojca Smerdu in Anja Šmajdek, neformalna skupina avtorjev,
20.- 25. september:
- sklepna razstava v vrtu Vila Katarina, ki so jo na mojo idejno
pobudo realizirali nekateri od bolj ali manj naključno povabljenih kiparjev različnih usmeritev in generacij (različne rešitve!).
vabila: po ena barvna razglednica za vsakega avtorja, 230 obiskovalcev.
Napoved v Delu, članek v Delu.

Post festum:

Leta 1999 Galerija ŠKUC organizira dogodek z NEBOJŠO SERIĆEM – ŠOBO na južni terasi vile Katarina. Dokumentacijo hrani galerija ŠKUC.

 

 

SEZNAM OBJAV V ČASOPISIH IN DRUGIH MEDIJIH
 

Prireditve v letu 1990

- Marko Modic: Fotografije, diaprojekcija, 15. - 17. november.
  DELO, 13. nov. 1990: napoved in notica
  Mladina, 20. nov.99: notica Ženja Leiler, fotografija
  DELO Plus,str. 14, 23. nov. 90: članek L.J., fotografija Miha Fras
  TV Slovenija

Prireditve v letu 1991

- Mirko Bratuša in Darko Golija: Kiparska dela v vrtu, 4.- 28. september.
  Dnevnikova Metropola, 28. maj 91: članek Kiparska dela v vrtu
  Delo, 28. 8. 91: članek Aleš Čakš: Sožitje narave in kiparstva, fotografija Igor Zaplatil
  Delo 3. 9. 91: notica Kiparska dela v vrtu
  Dnevnik, 5. 9. 91: čanek Tadej Čater: Kiparska dela v vrtu, foto Tomi Lombar
  MZIN, jesen 1991, str 14,15: članek Alenka Pirman in Mojca Pungerčar: Mlado slovensko kiparstvo in minister Kacin
  foto: Fordof C
  LUKAS, november 1992, str 49,50: članek Alenka Pirman: Vila Katarina, fotografija.

Prireditve v letu 1992

- Anamarija Šmajdek in Boštjan Novak: Sneženi kipi in male plastike, 8. februar.
  Mladina rodeo, str 39, februar 92: notica Jaša Kramaršič-Kacin LILIPUT, foto Jože Suhadolnik
  Delo, februar 92: članek S.J. Instant snežena umetnost
- Študenti etnologi, mentor prof. dr. Janez Bogataj in oblikovalci, mentor prof. dr Saša Maechtig: Ptičja strašila in krmilnice,
Milena Kosec: Državica Ptičjestrašilna, 14. - 23. maj.
  Radio I, jutranji program,
  Pavliha
- Anamarija Šmajdek: Dražba tortnih - pojejmo jih - umetnin, 21. maj.
  Delo, Vikend magazin, 22. maj 92: članek Alma Lorenc Umetnost, ki se topi v ustih, fotografija
  Delo: Pa še to,...
  Mladina, rodeo, str. 45: članek Jaša J. Kacin POST FESTUM, foto Borut Krajnc
- Fan Bao Wen in Mao Yi Wei: Razstava slik v klasični kitajski tehniki na prostem, 20. september,
  TV Domžale.
- Jože Slak: “Razstava” in predstavitev kataloga, 2. december,
  Članek s fotografijo (Republika ali Delo?)

Prireditve v letu 1993

- Wang Huiqin: Pahljače in preproga, 26. januarja in ob kitajskem novem letu, 20. februarja,
  Delo, 27. jan. 93: notica
  Republika, 28. jan. 93: članek A.K. Začetek petelinjega leta v rožnodolski vili, fotografija Aleš Pavletič
- Jože Barši: Kiparska razstava, 5. - 21. maj,
  Republika, 11. maj 1993: članek Vesna Krmelj: Kiparska razstava na vrtu Vile Katarine
  Slovenske novice, 13. maj 1993: članek in fotografija Grega Kališnik: Samotneži
- Lujo Vodopivec: Kopija privatnega, kopija realnega, 20. - 23. maj,
- Milena Kosec: Dvojno uradno strašilo v Equrni na podelitvi nagrade West, 2. junij,
- Lidija Bernik: Val je oblika, nočni dogodek v vrtu, 27. september, 5 del (oblačil in luči)
  Mladina, 4. oktober 1993, str. 42, članek: Za konec stoletja, j. Kacin, foto Miha Fras
   TV Slovenija

Prireditve v letu 1994

 - Dragica Čadež: Poletni vrt, 2. - 30 septembra,
  Dnevnik, 31. avgust 1994, str. 15: članek Maja Anderle: Poletni vrt - razstava v Rožni dolini
  DELO, 2 september 1994, str. 6: Nova razstava
  Dnevnik, 23. septembra 1994, str. 19:
  članek Milan Zinajić: Dragica Čadež v Vili Katarini v Rožni dolini: Igra steklenih biserov , fotografija
  T V Slovenija

Prireditve v letu 1995

- Mirko Bratuša in Silvester Plotajs - Sicoe: Portret umetnika, 23.-26. januar,
  Republika, 26. januar 1995, str 17: Omemba v članku Vojko Urbančič: Od Chagala do Jakc
- Anamarija Šmajdek: Salonski portretki ob ponedeljkih, januar - junij
  DELO, 27. maj 95,str 17: Od portretiranja do nenavadnih tort in monumentalnih mostov, J.Š.A, foto Igor Modic
  Republika, 6. junij 95, str. 14: Most iz vrbja čez Gradaščico, V.U., foto J.S./ BOBO
- Vila Katarina
  Jana AMBIENT, junij 1995, str58-63
  članek o vrtu Barbara Žičič: Duh preteklosti
  in fotografije
- Anja Šmajdek:
- Grafični odtisi, 20.-22. junij,
  Radio VAL 202
  Vojko Urbančič: Pohodna monotipija Anje Šmajdek
  Mladina, napovednik 13, str. 88, 25.3.96: omemba

Prireditve v letu 1996

- Marina Gržinić in Aina Šmid: VIDEO VEČER, 12. januar
  DELO, 12. jan. 96, str. 8: notica
  Republika, 11.jan. 96, str 18: povabilo na video večer (L.B.)
  Mladina napovednik 8, 1. - 15.1. 96, str 87: Marina Gržinič in Aina Šmid - Avtorski večer, Alenka Pirman
- Rene Rusjan: Luknje v prostoru in luknje v času, 17. junij,
  Mladina napovednik 25, 17. 6. 96, str 88, 90
  ARS Vivendi, zimska številka no. 31, december 1996, str. 83
  članek Marina Gržinić: Vila Katarina, Ljubljana in Rene Rusjan, Ljubljana , fotografija Dejan Habicht
- Vlasta Delimar: Razstava in performance, 9.- 20. september,
  Delo, 16. sept. 96: napoved
  Republika, 14. september 1996: notica s fotografijo: Razstava Vlaste Delimar
- Milena Kosec - Državica Ptičjestrašilna: Zate jabolko z mojega drevesa telesa

Prireditve v letu 1997

- Nives Zalokar: Omara, 21. - 25. januar,
  Delo - kažipot, str 21, 21. jan. 97: napoved s fotografijo, Delo - kulura, str 6 : notica
  Mladina, št. 4, str59, 28. jan. 97: članek Jaša Kramaršič: Iz intime v žrelo javnosti, foto Denis Sarkič
  Jana, št.3, str 20: članek D.P., fotografija
- Stojan Špegel: Špegel v ogledalu. Kdo sem?, 28. 11. - 4. 12.
  Delo, str. 14., 28. nov. 97: napoved
  Revija Pepita: notica in fotografija
  Članek v lokalnem saleškem časopisu.

Prireditve v letu 1998

- Susan Silas - ZDA, New York: Štirje letni časi, 18. marec
   Delo, str 9, 15. mare c98: napoved
- Milena Kosec: Od Janeza Boljke do Sestave, 25. marec
- Igor Zabel, Moderna galerija: Sodobna umetnost in razstavni prostori.
  Delo, 25. mar. 98: napoved
  Delo, 26. mar. 98: nnapoved
  TV
  Katalog Svet Umetnosti. Teorije razstavljanja, tečaj za kustose sodobne umetnosti 1998, str. 58-65
  predavanje Igor Zabel: Razstavne strategije v devetdesetih - nekaj zgledov iz slovenskega prostora
- Giovanni Morbin, Italija: Avtorski dogodek z videoprojekcijo in posegom v vrt Vile Katarina, 13. maj
  DELO: napoved.
- Boštjan Drinovec, Darko Golija, Robert Ograjenšek, Rene Rusjan, Primož Seliškar,
  Mojca Smerdu in Anja Šmajdek, neformalna skupina avtorjev, 20.- 25. sept.: SVETLOBNI KIPI V VRTU 98
  Delo: napoved,
  Delo, 25. sept. 98: članek Jelka Šutej Adamič: Interpretacija svetlobe.           

SEZNAM VIDEO GRADIVA
 

1988 Janez Boljka - snemalec Janez Kališnik
         Kitajska razstava - snemalec Janez Kališnik
1990 Rene Rusjan:
1991 Mirko Bratuša, Darko Golija ?
         Marjeta Kregar - snemalka Marjeta Kregar
1992 Anja Šmajdek, Boštjan Novak: Sneženi kipi - snemalec Grega Kokalj
         Anja Šmajdek: Torte - snemalka Anja Šmajdek
1993 Lidija Bernik - TV Slovenija
1994 Dragica Čadež - TV Slovenija
1995 Anja Šmajdek: Pohodna monotipija - snemalka Anja Šmajdek
         Marko Peljhan: film
1996 Marina Gržinić, Aina Šmid: video
         Rene Rusjan: Luknje v prostoru, luknje v času
1997 Nives Zalokar: Omara - snemalec Fred Liss
1998 Giovanni Morbin
         Marko Peljhan: Monolit - snemalec z Ljudmile
         Skupina avtorjev: Svetlobni kipi - snemalka Anja Šmajdek