INTERVIJU ZA PRIMORSKE NOVICE - 7 VAL, SPRAŠUJE VITA KERNEL ODGOVARJA
BOJAN ŠTOKELJ 15.2.1999

Že leta si umetnik brez zadržkov pri uporabi novih tehnologij, nenavadno nematerialen za kiparja. Kot strojevodjo, ki je s Titovo štipendijo (vita bil sem redni študent) zakljuèil ljubljansko likovno akademijo, bi se te prej predstavljali s kladivom in dletom. Zakaj imaš v raje raèunalniško miško?

Na to da sem bil Titov štipndist sem še danes ponosen. Zasluge zato ima tata ki je bil partizan in je po primorskem lovil fašiste, ki jih je še danes v naših krajih težko najdeš, razen èe so v tranzitu.
Preden vzamemo kiparji v roko kladivo in srp, delamo z miško skice v zato posebnih orodjih.
Danes kipar ne koplje veè po glini in v ostalih materialih kot kakšen pujsek ampak išèe dušo in navdih v 3d programih, ki mu z matematièno natanènostjo z vehamenco, ki jo èloveška roka ne premore uprizori posamezne kose forme, ki jih nato lahko vidi v tisoèih materialih, pod vsakim kotom , v vsaki dimenziji. To, da je v zadnjem èasu na primorskem mizarjem zrastla samozavest tudi ni sluèajno, ampak je tesno povezano z nami kiparji. Ko namreè danes kipar konèa kip, ga naši mizarji preko pantografa skozi spustijo. Gre za podoben stroj kot ga imajo graverji in tisti ki delajo kljuèe. Na eni strani je original na drugi pa ven pride kopija. Mi, kot si me imenovala, nematerialni kiparji jasno namesto originala damo datoteko na disketi. Seveda gre samo za vprašanje èasa, kdaj bodo naše galerije na obali nabavile pantografe in printerje, da bomo lahko primorski umetniki pošiljali na razstave stvari kar po internetu. Pogovori v tej smeri že potekajo

Pregledna razstava tvojih fotografij je prva fotografska razstava pri nas, na kateri je fotografija zgubila svojo snovnost. Namesto, da bi bila natisnjena na papirju, je predstavljena na ekranu. Vzel pa ji nisi le material, temveè tudi trajnost. Fotografske sekvence v Cankarjevem domu se vsakih pet minut menjujejo. Je to še vedno fotografska razstava?

Janez Strehovec v uvodni besedi v katalogu, ki spremlja razstavo pravi:
èeprav na svetovnem odru še mrgoli kulis, za njihov obstoj sta zainteresirana tako politika kot del kapitala, je igrea na njem že dolgo nova in spremenjena.
Ta Strehovèev tekst jasno in jedrnato odgovarja na zgornje vprašanje. Z vstopom novih tehnologij v našo realnost ne bo nikoli veè taka kot je bila. To velja za vse medije. Jasno je, da prihaja do panike na tržišèu.
Tako v tovarnah - kot v birokraciji ki distribuira roène izdelke.
Pred vprašanjem ali je to še vedno fotografska razstava, bi morali postaviti vprašanje kaj sploh je fotografska razstava in kaj je fotografija. Ali je bistvo fotografije nosilec? Ali takoimenovani noem fotografije sploh še obstaja?
Na to vprašanje si morajo odgovoriti bralci Primorskih novic sami.

- Razstava ali raje projekt "Fotografija" v Cankarjevem domu je podaljšan. K sodelovanju si povabil slovenske in tuje fotografe, ki si jim prepustil monitorje, na katerih se bodo menjevale njihove fotografije. Kakšen je bil odziv, saj si fotografe povabil, da sodelujejo na razstavi drugega avtorja, obenem pa si jih naselil še v drug medij?
K sodelovanju sem povabil ljudi, ki se takih stvari niso spraševali. Tiste, ki se take stvari sprašujejo nisem hotel izzivati s takimi stresnimi vprašanji kot so
- kaj je avtor
- kaj ostane od fotografije ko ji odvzameš fetišistièno avro
Med ostalimi sodelujoèimi na tej razstavi je tudi Beograjski umetnik Zoran Todoroviæ. Med drugim je poslal tudi serijo fotografij z naslovom Pogled iz pièke. Umetnik je namestil kamero v maternico druge umetnice, ki je fotografirala po Beogradu iz takoimenovane pièke. Kako se je poèutila kamera, ko je bila naseljena v drugem mediju, kot si vprašala, na to vprašanje ne bi znal odgovoriti in kdo je v tem primeru avtor
a) maternica
b) kamera
c) zoran
d) jaz?

- Obiskovalcem si dal možnost, da razstavljene fotografije popravijo po svoje. Se odrekaš avtorstvu?
Obiskovalci se me poduèili, da itak nisem avtor. Ko sem enga na gobec, sem od druzga zvedel, da vse kar vem, vem zato ker sem narcis. Pa sem še njega

- V enem zadnjih intervjujev si dejal, da je vpliv umetnika na družbo enak vplivu povpreènega slovenskega filma na svetovno filmsko produkcijo. Kljub temu si bil v tem desetletju zanesljivo eden redkih slovenskih umetnikov, ki so se podajali na vrela tla nekdanje Jugoslavije: v Beograd v èasu študentskih demonstracij, v vojna Sarajevo, Mostar, tam si dokumentiral, provociral, postavljal instalacije in jih selil v virtualni prostor, na internet. Zakaj torej?
Slaba vest Titovega štipendista me je gnala po nam nekdaj bratskih republikah. To kar sem tam videl se ne da opisati v 7 valu. Mogoèe iskanje korenin, nostalgija za JNA, ( otroštvo sem preživel v Pivki, kjer je bila ena najveèjih vojašnic v Sloveniji) . Za mene je bila nedelja, ko so se nepregledne kolone vojakov valile v kino in k Tatjanci, Irena Kokot v domu Jna nekakšen pop, mogoèe isto kot danes za vas dan slovenske osamosvojitve. To se ne da povedati z besedami.
Poglej filme od Kusturice. Cela Evropa se mu klanja, njegovi filmi kažejo nekakšno prirojeno norost Balkana, ki je razumljiva samo nam, njim pa kveèjemu romantièna, eksotièna.
Morda bi kakšen zapit marxist uspel zakrièat, da smo zgolj produkt kapitala in njegove zgodovine


- Kakšen je tvoj odnos do medijev?
Rad grem v kino, èe pa sem doma, gledam televizijo. Vèasih ko gremo s psom na sprehod vzamem s seboj mali tranzistor, da ulovim kakšno tekmo, vendar pa mi uide navdih iz narave, pes pa napada ovce.

V Bežigrajski galeriji si predstavil simulacijo gibanja skozi tridimenzionalno pokrajino. Tehnologija, ki jo uporabljaš, je verjetno kdaj tudi omejitev. V èem se razlikuje tvoja postavitev od efektov, ki jih uporabljajo filmski režiserji spektaklov, znanstveno-fantastiènih filmov? In kaj bi poèel, èe bi imel na voljo Spielbergovo mašinerijo?
èe bi imel na voljo Spilbergovo mašinerijo bi ti najprej naredil animacijo o Pivki, kar sem ti prej razlagal, pa sem rekel, da ti ne morem opisati z besedami. Namesto pokrajine v jurskem parku bi naredil vas Juršèe in Palèje z oddaljenim pogledom na Snežnik.