Branko Cerovac

LOGOS, LOGOI IN KORALNI OTOKI

MOŽNI PODNASLOV: Marx + Engels + McDonald's in nadnaravna SIGNATURA RERUM v baudrillardovskem svetu, ki zapisuje sam sebe

TEMA: vizualni zapisi svetovnega popotnika in novomedijskega "fotografa" B. Štoklja 1997-1998 (serija marin in drugih krajin)

Predstavi o stvarjenju Zemlje je po besedah mladega Marxa iz leta 1844 zadala močan udarec geognozija, znanost, ki "stvarjenje" ali nastanek Zemlje prikazuje kot proces ali samostvarjenje. V blago romantičnem mistično-poetičnem smislu bi si lahko to predstavljali kot nekakšno predbaudrillardsko avtoreferenčno avtopoezijo, stoletje starejšo od kibernetike in ustoličenja računalnikov. Mladi postromantik Marx nadaljuje z zabavanjem duhovščine, ko izjavi, da je GENERATIO AEQUIVOCA edino praktično izpodbijanje teorije stvarjenja. V tem času se iz s soncem razžarjenih tal Novega sveta dviga, raste in širi logo(s) COCA-COLE! Iz digitalnih oceanov se dvigajo "nedotaknjeni" koralni otoki, deviško avtohtoni, kot v času Geneze, ki se rojevajo iz vlažne maternice Prvobitnega determinističnega kaosa in fraktalno-geometrijske "ustvarjalne evolucije" matere Narave! Vendar upravljavec z računalnikom ("stvarnik" ali Marxovo neumorno "bitje prakse") služi zgolj kot požrtvovalna baudrillardovska babica pri porodnih krčih "narave" novo nastalega avtoreferenčnega sveta, ki samodejno piše (izpisuje, zapisuje) samega sebe. Štokelj prevzema vlogo novomedijskega mojstra signature rerum oziroma svetovnega popotnika, raziskovalca, vizionarja, izumitelja, umetniškega "pričo fotografa", ostrookega snemalca digitalnih, elektronskih in vnovič naravnih logo-marin in drugih logo-krajin, posvečenega v skrivnost "logosa" nadnaravne mitične hiperrealnosti. In to v najboljši tradiciji žanra slikane/posnete krajine. Izredne plastične oziroma kiparske sposobnosti tega multimedijskega umetnika in tudi akademskega kiparja so virtuozno izražene v računalniški obdelavi logo-vzorcev. Iz teh neskončnih in "estetsko sublimnih" krajin se dvigajo monumentalne "naravne nove skulpture" mistično preobraženih in anamorfotičnih konfiguracij "arhetipskega" in fašističnega emblema (svastike) in loga multinacionalk McDonald's, Coca-Cola in CNN.
Štokljevo dolgoletno sondiranje in umetniško preučevanje ideo-logike in umetnosti totalitarizma, poznega kapitalizma in "globalizacije" se tu dotika heideggerovskih fundamentalno ontoloških vprašanj o smislu in jeziku biti, in sicer v duhu popartistične in postmoderne "sekulariziranosti" in simulacionizma. Kakor da bi nam neki premeteni in zlobni umetniški Mefisto iz digitalne aparature pošiljal fascinantne kičaste reklamno-turistične razglednice svojega osvajalno-kozmogoničnega uspeha.