Razstavljena dela / List of exhibits:
1.-16., Popotovanje okrog sveta /
Tour Around the World, Serija Mc Donald kot narava,
Mc Donald' as Nature, 1997, digitalna fotografija,
digital photographs, 95 X 145 cm

Prireditelj / Organizer
Bežigrajska galerija, Ljubljana, Slovenija
Izdajatelj / Publisher
Mestna galerija, Ljubljana, Slovenija
Za izdajatelja / For the Publisher
Aleksander Bassin
Urednik kataloga in kustos razstave /
Editor of the catalogue and curator
of the Exhibition
Miloš Bašin
Tekst / Text
Branko Cerovac, Janez Strehovec
Angleški prevod / English translation
Amidas, Martin Creegen,
Slobodan Drenovac
Fotografije / Photographs
Bojan Štokelj
Oblikovanje / Design
Bojan Štokelj
Postavitev / Photocomposition
Soča, Nova gorica
Tisk / Print
Tiskarna B & M Povše
Naklada / Copies 400

Mestna galerija Ljubljana
Mestni trg 5, 1000 Ljubljana
Slovenija
Tel. +386 61 212 896, 125 13 49
Fax. +386 61 221 12
e mail: mestna. galerija-lj@ siol.net

Enota: Bežigrajska galerija
Dunajska 31, 1000 Ljubljana
Slovenija
Tel. / Fax. + 386 61 313 648

Za izvedbo razstave in kataloga so pokazali posebno
razumevanje in naklonjenost.
For their special willigness to assist and their understanding
in the execution of the exhibition and the compilation of the
catalogue, many thanks are due to:

GRAFIKA SOČA
TISKARNA B & M POVŠE
ZAVAROVALNICA TRIGLAV
MESTNA OBČINA LJUBLJANA -
ENOTA KULTURA

Bežigrajska galerija ®, Dunajska 31, Ljubljana, Slovenija
Razstava 1/1999, 6.januar - 4.februar 1999,
Exhibition 1/1999, 6.January - 4. February 1999

Po mnenju Ministrstva za kulturo Republike Slovenije,
št. 415 - 17 / 98 se za publikacijo plačuje 5% davek
od prometa proizvodov.