p r o s t o r   i g r e
p l a c e   o f   t h e   g a m e


Video instalacija / installation, 1994, kamera / photography Milan Tutta, montaza / editing Zvone Judez & Andrej Kregar, gib / dancer Tanja Zgonc, glasba / music Milko Lazar

"Telo se spreminja v gibajoco se gmoto misic, cutimo kosti in vlakna. Toda znova nas preveva obcutek nekaksne deziluzije: velika evropska slikarska tradicija, tako mojstrsko uresnicena, denimo pri Rodinu, je tu spremenjena v slikovno ravnino velike intenzitete, da, celo svojstvene lepote, toda estetske ekstaze ni. Ni zadoscenja v cutnosti torza, pac pa se mocan naboj organskega, telesnega, sproti spreminja v opticno povrsino, v pravem ritualnem gibanju."

Tomaz Brejc

"The body becomes a moving bulk of muscle, we sense bone and tissue, but again we are filled with a kind of disillusion: the grand European sculptural tradition, so masterfully realised in the work of Rodin, say, is here changed into a pictoral plane of great intensity, a unique form of beauty, but there is no aesthetic catharsis. There is no satisfaction in the sensuality of the torso. Rather, a strong organic and corporeal charge changes into an optical surface in a true ritual movement."

Tomaz Brejc