p o d o b a ,   k i   j e   n i
n o n - e x i s t e n t   i m a g e


Video film - instalacija / film - installation, 1992, kamera & montaza / photography & editing Andrej Kregar, glasba / music Milko Lazar, 7'00"

"Delo je sestavljeno iz velikega trikotnega platna, na katerega so projicirane podobe peska, ki se pocasi drobi, a spominja tudi na krvi podobno materijo. Z vrhom trikotnika je povezan ekran, na katerem si sledijo podobe ljudi brez oci. Nas cas, nabit s podobami pogojuje clovekovo "slepoto" oziroma nezmoznost izbire podobe."

Aurora Fonda

"The work consists of a large triangular canvas on which are projected images of slowly crumbling sand which also looks like a blood-like fluid. On the point of the triangle is a screen showing the faces of people without eyes. Their blindnes is caused by saturation with images and, therefore, the impossibility of choosing among them."

Aurora Fonda