p r i p r t a   o g l e d a l a
m i r r o r s   a j a r

Video instalacija / installation, 1995, kamera / photography Zeljko Ivancic, montaza / editing Zvone Judez, glasba / music Milko Lazar

"Gledalec se je znasel v popolni temi, ki so jo razsvetljevali trije modri vertikalni ekrani, na katere je bila projicirana, stalno ponavljajoca se podoba sesipajoce se zemlje. Elektronska obdelava slike je ustvarjala vtis, kot da gre za neko gibanje prasnovi, ki se stalno ponavlja in obnavlja. Drobljenje materuje, vibriranje slike in konstantno ponavljajoci se zvoki so ustvarili ambient magicnega obreda - kot bi s pomocjo elektronske instalacije vstopili v misticno mantro in v njej ostali ure in ure."
Tomaz Brejc
"The viewer found himself in darkness illuminated only by three vertical blue monitors onto which was projected an endlessly repetitive image of falling soil. The electronic processing of the image created the impression of the motion of primordial matter perpetually repeated and renewed. The fragmentation of the material, the vibration of the image and the endlessly repetitive sounds created an ambience of magic ritual, as if the electronic installation had placed us in the thrall of a mystical mantra where we stayed for hours."
Tomaz Brejc