p o t o v a n j e   v   n i c
j o u r n e y   t h e   i n t o   v o i d


Video instalacija / installation, 1994, montaza / editing Andrej Modic & Zvone Judez, glasba / music Milko Lazar, nastopajo / actors Elma Selmanagic, Miha Setina, Gregor Volk

Posnetki vode, projicirani na okroglo platno, postavljeno pod strop Peterokotnega stolpa ljubljanskega gradu, spominjajo na polno luno. Projekcija na imaginaren nacin odpira prostor . Zamegli se meja med zunaj in znotraj, gledalec strmi navzgor v nebesnemu telesu podobno sliko, ki je hkrati okno, lina skozi stolp.
Images of water, projected on a circular screen positioned under the ceiling of the pentagonal tower of Ljubljana castle, reminds one of a full moon. The projection opens up the space in an imaginary way. The borderline between inside and outside blurs; the viewer stares at the heavenly body-like image, which is at the same time a window or a crack through the tower.