g l a d i a t o r s
g l a d i a t o r sVideo instalacija / installation, kamera / photography Andrej Lupinc, Miha Vipotnik, Patrick Scott, 1999

"Mnoge od tem elementarnega repertoarja Natase Prosenc, kot so eksistencni boj, nasa vez z vesoljem, iskanje duhovnega pomena in odnos med moskim in zensko, se pojavijo tudi v 'Gladiatorjih', instalaciji v stirih delih, ki je bila predstavljena v Slovenskem paviljonu na Beneskem bienalu leta 1999. Natasa Prosenc v 'Gladiatorjih' neposredno obravnava stiri elemente - zemljo, zrak, vodo in ogenj - vzporedno z nadcutnimi cloveskimi iskanji. Velikanski zidovi spiralnih ognjev ali vrtecih se krogov peska, ki utripajo s hipnoticno mocjo, zrcalijo portrete ljudi, ki izrazajo diapazon razlicnih emocij."

Holly Willis

"Many of Prosenc's primary topics, like the struggle of existence, our connection with the universe, quests for spiritual meaning and the relationship between male and female appeared in Prosenc's 'Gladiators', her four-part installation presented in the Slovene Pavilion at the Venice Biennale in 1999. Here, Prosenc directly addressed the four elements - earth, air, water and fire - alongside essential and transcendent human pursuits. Huge walls of spiraling fire, or spinning circles of sand that pulsate with hypnotic power mirror the portraits of people going through the range of emotions."

Holly Willis