s o b a   v e l i k e g a   b r a t a
b i g   b r o t h e r ' s   r o o m


Video film & instalacija / installation, 1995, kamera / photography Zeljko Ivancic, montaza / editing Zvone Judez, glasba / music Milko Lazar, 3'00"

Upravljanje z ljudmi, vodenje mase je travma, zakoreninjena v psihi ljudi, ki zive v postkomunisticnih druzbah. Cigave marionete smo in koliko so nase odlocitve lahko svobodne, pa so vprasanja univerzalnega pomena. Posnetki mnozic, ki v imenu razlicnih idej, bogov ali vodij, sproscajo svoje strasti, se z montazo spremenijo v valovanje brezimne mase.


Leadership, the leading of masses is a trauma rooted in the psyche of people living in post-Communist societies. Whose marionettes are we and how free can our decisions be are questions of universal significance. The images of crowds, who in the name of different ideas, gods or leaders, release their passions, are transformed into nameless masses.